Analityka internetowa

Dane, cyfry, raporty odpowiadają na wszystkie ważne pytania marketingowe i sprzedażowe. To dane uruchamiają optymalizacje procesów i poprawę efektywności. Tak najczęściej wspieramy firmy:

  • tworzymy raporty i dashboardy niezbędne do śledzenia jakości ruchu pozyskanego z prowadzonych kampanii reklamowych
  • budujemy obraz zachowania i zaangażowania potencjalnego klienta na witrynie
  • wskazujemy efektywność istniejących kanałów marketingowych, najczęściej: SEO, social media, afiliacje, paid search, marketing automation czy programmatic
  • wprowadzamy w świat modelowania atrybucji konwersji
  • pokazujemy miejsca na optymalizację budżetów mediowych
  • przygotowujemy wybranego pracownika/ów do roli firmowego analityka, w tym zapewniamy wsparcie po wdrożeniu
  • prowadzimy szkolenia dla zespołów marketingowych i sprzedażowych z interpretacji danych i samodzielnym budowaniu najważniejszych raportów
  • przeprowadzamy audyt jakości danych, w tym konfiguracji platformy analitycznej
  • wprowadzamy firmy nie tylko do Google Analytics, ale do innych platform jak: Adobe Analytics czy Heap Analytics, gdzie również posiadamy certyfikaty kompetencji wydane przez tych dostawców

Skontaktuj się – Zapytaj o możliwości